Malé divadélko Praha

Rostislav a Anna Novákovi

Šumavská 21
1200 Praha 2

maledivadelko@atlas.cz

Rostislav: +420 604 531 235
Anna: +420 737 145 131